Απιστευτες τιμες

Η εφαρμογή διατήθεται σε διάφορους συνδιασμούς δυνατοτήτων και
τρόπους απόκτησης, προσαρμοσμένους στις ανάγκες σας.

 • 1€ την ημέρα
  Basic Pack
 • Τηλεφωνικές παραγγελίες  
 • Delivery PickUp  
 • Σάλα / σερβιτόρος  
 • Πολλάπλά σημεία  
 • Kitchen monitor  
 • xReports  
 • NFC Smart Table  
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΑ
 • 2€ την ημέρα
  Medium Pack
 • Τηλεφωνικές παραγγελίες  
 • Delivery PickUp  
 • Σάλα / σερβιτόρος  
 • Kitchen monitor  
 • Πολλάπλά σημεία  
 • xReports  
 • NFC Smart Table  
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΑ
 • 3€ την ημέρα
  Big Pack
 • Τηλεφωνικές παραγγελίες  
 • Delivery PickUp  
 • Σάλα / σερβιτόρος  
 • Kitchen monitor  
 • Πολλάπλά σημεία  
 • xReports  
 • NFC Smart Table  
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΑ
 • 4€ την ημέρα
  PLUS Pack
 • Τηλεφωνικές παραγγελίες  
 • Delivery PickUp  
 • Σάλα / σερβιτόρος  
 • Kitchen monitor  
 • Πολλάπλά σημεία  
 • xReports  
 • NFC Smart Table  
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΑ